CAMPAGNE CDA

Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd Heeman door het CDA benaderd om de meest belangrijke thema’s van het CDA te fotograferen. Naast de thema’s zorg, veiligheid, duurzaamheid en jeugd, hielp Heeman het CDA het thema werkgelegenheid te visualiseren. Een thema waarin de bouw een belangrijke plaats inneemt.